Отзиви от полетите ни, снимки и филми, може да намерите на страницата ни във Фейсбук.

меню:КАМЕРИ-ВРЕМЕТО В МОМЕНТА ОТ МЕСТАТА ЗА ЛЕТЕНЕ

«СЛИВЕН

«СОПОТ

«СОФИЯ

«ШУМЕН

«БУРГАС

«АЛБЕНА

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА WWW.4PILOTSONLY.COMУсловията за ползване уреждат взаимоотношенията с потребителите на интернет сайта www.4pilotsonly.com , възникващи при предоставяне и ползване на сайта и услугите, предлагани от него. Условията за ползване обвързват всички Потребители. Условията за ползване са публикувани на видно място в сайта и са достояние на всеки Потребител.

ПОЯСНЕНИЯ:

„Скай България“ ЕООД е собственик на Интернет сайта www.4pilotsonly.com и всички снимкови и видео материали в него.
”Потребител” е всеки, който е заредил страницата www.4pilotsonly.com в Интернет.
“Поръчка” е заявката за закупуване на избрания подаръчен пакет от www.4pilotsonly.com при условията предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя.
“Услуга” е всяко действие от страна „Скай България“ ЕООД по повод направена поръчка от страна на ПОТРЕБИТЕЛ относно предлаганите услуги на сайта www.4pilotsonly.com

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1. Услугите се предлагат и могат да бъдат ползвани при условие, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема без възражения условията, споменати в този документ.
1.2. Услугите, предлагани от www.4pilotsonly.com могат да бъдат поръчвани единствено от лица навършили пълнолетие /навършили 18 годишна възраст/. Непълнолетни и поставени под ограничено запрещение лица могат да ползват предоставените от www.4pilotsonly.com услуги само с разрешението на техните родителите/попечители или законните им представители.
1.3. За да ползва услугите на www.4pilotsonly.com, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да подаде вярна и точна информация, така както е поискана от www.4pilotsonly.com за съответната услуга.
1.4. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави неверни данни, www.4pilotsonly.com си запазва правото да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугата, заявена от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
1.5. Като условие за ползване на Услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава и декларира, че няма да ползва предоставените му материали или услуга за каквато и да е дейност, забранена от закона.
1.6. Всички фотографии и видео материали публикувани на сайта са със запазени авторски права. Използването им без писменото съгласие на автора е нарушение на Закона за авторското право и сродните му права.

II. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

2.1. www.4pilotsonly.com уважава личните данни на потребителите си и няма да следи, редактира или разкрива никаква лична информация за потребителите си без предварително разрешение, освен в следните случаи:
- За да се подчини на закона;
- За да защити правата на www.4pilotsonly.com, при спазване на законовите изисквания.
2.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е съгласен, че www.4pilotsonly.com може да има достъп до личните му данни, за технически цели при изпълнение на задълженията си по предоставяне на Услугите.

III. АВТОРСКИ ПРАВА

3.1. Потребителят е съгласен да спазва всички разпоредби на закона за авторските права и да не го нарушава.
3.2. Всички фотографии и видео материали публикувани на сайта са със запазени авторски права. Използването им без писменото съгласие на автора е нарушение на Закона за авторското право и сродните му права.
3.3. www.4pilotsonly.com си запазва правото, съобразявайки се със съответните нормативни и законови изисквания, да променя „Условията за ползване” по всяко време, чрез обновяване на този текст. Измененията в „Условията за ползване” влизат в сила в момента на тяхното публикуване на сайта.
*По всички неуредени от тези Общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

IV. БОНУС ПАКЕТИ

4.1 В част от предлаганите подаръчни пакети, може да са включени безплатни услуги под формата на ваучери с определена валидност.
4.2 Всички цени на предлаганите от www.4pilotsonly.com продукти или услуси са крайни за ПОТРЕБИТЕЛЯ.
4.3 www.4pilotsonly.com се задължава да изпълни тези услуги в рамките на валидността на ваучера.
4.4 При невъзможност за изпълнение на някоя бонус услуга, www.4pilotsonly.com си запазва правото да я замени с друга.


© Всички права запазени. 2013 „Скай България“ ЕООД